~ 1 min read

Sudjelujte u istraživanju - Znanje o moru u osnovnoj školi

U razredima u kojima smo bili provodili smo ankete među učenicima, a sada smo pripremili nešto za učitelje i profesore. Pozivamo vas da sudjelujete u našem istraživanju i podijelite svoje mišljenje o podučavanju tema vezanih za more. Vaš svakodnevni rad s učenicima dragocjen je za kvalitetu našeg istraživanja.

Ova anketa je namijenjena prvenstveno nastavnicama i nastavnicima razredne nastave te profesoricama i profesorima prirode, biologije, kemije, fizike, geografije, ali dobrodošli su odgovori svih koji podučavate i druge predmete. Anketa je potpuno anonimna i svi prikupljeni podaci će se obrađivati skupno.

Za ispunjavanje ankete bit će potrebno svega 5 minuta, a za sva obavezna pitanja imamo ponuđene odgovore. Dodatne komentare i mišljenja možete upisati u predviđene rubrike. Bili bismo vam jako zahvalni ako biste podijelili informaciju u svojim grupama kako bismo dobili što širu sliku. Anketa se nalazi na ovoj poveznici.

Još jednom hvala na suradnji!

Share: